Γραφείο Τελετών

Χάνδακα

Αναλαμβάνουμε Πολιτικές Κηδείες, εντός κοιμητηρίου που γίνονται.
Αν επιλεχθεί αίθουσα το κόστος ποικίλλει κ βαρύνει την οικογένεια.
Αν απαιτείται στολισμός κ διακόσμηση ισχύει ότι κ στις θρησκευτικές κηδείες.
Διαθέτουμε κέτερινκ και τραπεζοκαθίσματα με τέντες για την ομιλία πριν την ταφή.